Η εγκατάσταση είναι το στάδιο της υλοποίησης της «ιδανικής λύσης» στο σπίτι σας. Είναι η συναρμολόγηση στο χώρο σας του, κατασκευασμένου σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά εργοστάσια, ανελκυστήρα σκάλας που επιλέξατε.

Οι τεχνικοί της Prospelasi είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από τους οίκους κατασκευής των μηχανημάτων. Θα σεβαστούν το χώρο σας και θα σας τον παραδώσουν όπως ακριβώς τον παρέλαβαν. Η όχληση, για εσάς ή τους γείτονες σας, θα είναι μηδενική.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας, οι τεχνικοί μας θα σας παραδώσουν τον ανελκυστήρα σκάλας, αφού πρώτα σας εκπαιδεύσουν στον απλό χειρισμό του.

Καλέστε μας

Καλέστε μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Prospelasi στην περιοχή σας.