03 Ιούνιος

Prospelasi Ανελκυστήρες Σκάλας, Αναβατόρια Σκάλας ΑΜΕΑ
Prospelasi Ανελκυστήρες Σκάλας, Αναβατόρια Σκάλας ΑΜΕΑ

Ο χρόνος παράδοσης ενός ανελκυστήρα σκάλας διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση. Συνήθως η Prospelasi παραδίδει τις παραγγελίες της σε διάστημα που κυμαίνεται από 1-45 μέρες.

Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από τις εργοστασιακές εγγυήσεις καλής λειτουργίας που παρέχει ο κατασκευαστής τους. Η διάρκεια ισχύος τους ποικίλει ανάλογα με το εργοστάσιο κατασκευής και ως ελάχιστη αναφέρουμε αυτή των δυο (2) ετών.

Όχι, δεν σας δεσμεύει τίποτα στο να επιλέξετε το ποιος θα υποστηρίζει τον ανελκυστήρα σκάλας σας. Οι ανελκυστήρες σκάλας της Handicare αντιπροσωπεύονται σε ολόκληρη την Ελλάδα από επαγγελματίες του χώρου.

Πραγματοποιούμε εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και οι ανελκυστήρες σκάλας μας υποστηρίζονται από ένα πυκνό δίκτυο αντιπρόσωπων – συνεργατών.

Υπάρχουν ανελκυστήρες σκάλας εξωτερικού χώρου. Στις ευθύγραμμες σκάλες τα πράγματα είναι εύκολα γιατί όλα τα εργοστάσια παράγουν τέτοιους ανελκυστήρες. Αν όμως η σκάλα σας έχει έστω και μια στροφή, τότε οι επιλογές σας είναι λίγες. Από τους τεθλασμένους ανελκυστήρες σκάλας που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά μόνο τρία μοντέλα είναι κατασκευασμένα για εξωτερικό χώρο. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο ανελκυστήρας σκάλας που σας προτάθηκε είναι ένας από αυτούς, αναζητήστε τον στην επίσημη ιστοσελίδα του εργοστασίου κατασκευής ή ζητήστε το επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή.

Όλοι οι ανελκυστήρες σκάλας, σύγχρονοι ή και παλιότεροι, προσφέρονται με ποικιλία χρωμάτων στις ταπετσαρίες ή και στις ράγες τους. Αυτό δεν είναι αρκετό ώστε να ενσωματωθεί η όλη κατασκευή με το χώρο σας. Θα πρέπει να ζητήσετε το επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών που παρέχει ο κατασκευαστής. Εκεί αναφέρονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι διαστάσεις που θα καταλάβει ο οδηγός πάνω στη σκάλα σας. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός που θα αναλάβει την αποτύπωση της σκάλας σας και την εκπόνηση της κατασκευαστικής μελέτης. Πέρα από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του, η εμπειρία στην επιμέτρηση και σχεδίαση είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας.

Αυτό πράγματι αποτελεί ένα σημαντικό δεδομένο που θα πρέπει να αποσαφηνίσετε. Αυτή τη στιγμή στην Ελληνική αγορά διαφημίζονται ως νέα μοντέλα ακόμη και ανελκυστήρες σκάλας που πρωτο-κυκλοφόρησαν πριν από 15 χρόνια. Ένας σύγχρονος ανελκυστήρας σκάλας θα πρέπει να δέχεται πολλές ρυθμίσεις ώστε να ταιριάξει 100% στο σωματότυπό σας. Θα πρέπει να είναι ελαφρύς ώστε να μην επιβαρύνει τη σκάλα του σπιτιού σας, θα πρέπει να έχει οδηγούς μικρής διαμέτρου και γενικότερα να μην «τρώει» το χώρο σας. Να μην είναι δηλαδή ίδιος με αυτόν που έβαλε κάποιος γνωστός σας πριν 5 χρόνια!

Όλοι οι ανελκυστήρες σκάλας που διατίθενται στην Ελληνική αγορά είναι το ίδιο πιστοποιημένοι από επίσημους φορείς πιστοποίησης. Δεν υπάρχει περίπτωση στην ευρωπαϊκή αγορά να διατεθεί ανελκυστήρας σκάλας χωρίς την απαραίτητη πιστοποίηση. Συνεπώς είναι μια απόλυτα ασφαλής λύση.

Η επίσκεψη μας γίνεται σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα. Είναι χωρίς κανένα κόστος για εσάς και δεν αναλαμβάνετε καμία υποχρέωση απέναντι μας.

Το κόστος ενός ανελκυστήρα σκάλας εξαρτάται από τις ανάγκες σας, τη μορφή της σκάλας και τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Αφού σας επισκεφτούμε, μελετήσουμε το χώρο και ακούσουμε τις ανάγκες σας, κοστολογούμε αναλυτικά την ιδανική λύση για εσάς.

Επισκεφτείτε την Έκθεση μας

Ώρες Λειτουργίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Μοιραστείτε το!