Υπάρχουν ανελκυστήρες σκάλας εξωτερικού χώρου. Στις ευθύγραμμες σκάλες τα πράγματα είναι εύκολα γιατί όλα τα εργοστάσια παράγουν τέτοιους ανελκυστήρες. Αν όμως η σκάλα σας έχει έστω και μια στροφή, τότε οι επιλογές σας είναι λίγες. Από τους τεθλασμένους ανελκυστήρες σκάλας που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά μόνο τρία μοντέλα είναι κατασκευασμένα για εξωτερικό χώρο. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο ανελκυστήρας σκάλας που σας προτάθηκε είναι ένας από αυτούς, αναζητήστε τον στην επίσημη ιστοσελίδα του εργοστασίου κατασκευής ή ζητήστε το επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή.