Η επίσκεψη μας γίνεται σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα. Είναι χωρίς κανένα κόστος για εσάς και δεν αναλαμβάνετε καμία υποχρέωση απέναντι μας.