Όλοι οι ανελκυστήρες σκάλας, σύγχρονοι ή και παλιότεροι, προσφέρονται με ποικιλία χρωμάτων στις ταπετσαρίες ή και στις ράγες τους. Αυτό δεν είναι αρκετό ώστε να ενσωματωθεί η όλη κατασκευή με το χώρο σας. Θα πρέπει να ζητήσετε το επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών που παρέχει ο κατασκευαστής. Εκεί αναφέρονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι διαστάσεις που θα καταλάβει ο οδηγός πάνω στη σκάλα σας. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός που θα αναλάβει την αποτύπωση της σκάλας σας και την εκπόνηση της κατασκευαστικής μελέτης. Πέρα από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του, η εμπειρία στην επιμέτρηση και σχεδίαση είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας.