Όλοι οι ανελκυστήρες σκάλας που διατίθενται στην Ελληνική αγορά είναι το ίδιο πιστοποιημένοι από επίσημους φορείς πιστοποίησης. Δεν υπάρχει περίπτωση στην ευρωπαϊκή αγορά να διατεθεί ανελκυστήρας σκάλας χωρίς την απαραίτητη πιστοποίηση. Συνεπώς είναι μια απόλυτα ασφαλής λύση.