Το κόστος ενός ανελκυστήρα σκάλας εξαρτάται από τις ανάγκες σας, τη μορφή της σκάλας και τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Αφού σας επισκεφτούμε, μελετήσουμε το χώρο και ακούσουμε τις ανάγκες σας, κοστολογούμε αναλυτικά την ιδανική λύση για εσάς.