Όχι, δεν σας δεσμεύει τίποτα στο να επιλέξετε το ποιος θα υποστηρίζει τον ανελκυστήρα σκάλας σας. Οι ανελκυστήρες σκάλας της Handicare αντιπροσωπεύονται σε ολόκληρη την Ελλάδα από επαγγελματίες του χώρου.