Συμβουλευτική

Οι μηχανολόγοι μηχανικοί της Prospelasi, που στελεχώνουν το τμήμα μελέτης και σχεδιασμού, από το 1997 μέχρι και σήμερα, έχουν συμβάλει στο να καταστούν προσβάσιμα εκατοντάδες κτίρια δημόσιου χαρακτήρα (σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, δικαστικά μέγαρα, πρεσβείες, νοσοκομεία, θέατρα, κτίρια τραπεζών κ.α.) με ρόλο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό, πάνω σε θέματα προδιαγραφών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ!

Ο στόχος μας δεν είναι να βρούμε απλά μια λύση στο πρόβλημα της προσβασιμότητας του σπιτιού σας. Επιδιώκουμε την ιδανική λύση. Λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές σας ανάγκες καθώς και τις ιδιαιτερότητες του χώρου σας, μελετάμε και σας προτείνουμε να επιλέξετε μια σειρά λύσεων ιδανικά προσαρμοσμένων στα «μέτρα» σας!

Ο σύμβουλος μας, αφού σας παρουσιάσει τις προτάσεις του, θα προγραμματίσει μια συνάντησή σας με κάποιον από τους πελάτες μας. Έτσι σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να δείτε και να δοκιμάσετε μια αντίστοιχη με τη δική σας, αλλά υλοποιημένη, λύση. Παράλληλα θα διαπιστώσετε και το βαθμό ικανοποίησής του από τη συνεργασία του μαζί μας!

Επισκεφτείτε την Έκθεση μας

Ώρες Λειτουργίας

Επικοινωνήστε μαζί μας