Εγκατασταση

Η εγκατάσταση είναι το στάδιο της υλοποίησης της «ιδανικής λύσης» στο σπίτι σας. Είναι η συναρμολόγηση στον χώρο σας του κατασκευασμένου σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά εργοστάσια, ανελκυστήρα σκάλας που επιλέξατε.

Οι τεχνικοί της PROSPELASI είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από τους οίκους κατασκευής των μηχανημάτων. Θα σεβαστούν τον χώρο σας και θα σας τον παραδώσουν όπως ακριβώς τον παρέλαβαν. Η όχληση για εσάς ή τους γείτονες σας, θα είναι μηδενική.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας, οι τεχνικοί μας θα σας παραδώσουν τον ανελκυστήρα σκάλας, αφού πρώτα σας εκπαιδεύσουν στον απλό χειρισμό του.

ΤΟ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ