Καθετα Αναβατορια

Είναι κατασκευασμένα να προσαρμόζονται σε οποιονδήποτε χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, εσωτερικό ή εξωτερικό. Συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης τύπου (CE) και σας παρέχουν μια άνετη & ασφαλή μετακίνηση.