Αναβατορια Πισινας

Σταθερής θέσης ή φορητά, τα αναβατόρια πισίνας εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε όλες τις πισίνες ανεξάρτητα του τύπου ή της μορφής τους. Με τον απλό χειρισμό και τη φιλική σχεδίασή, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη χρήση τους από τα άτομα με αναπηρία.